Priser

Priser og betingelser

Klippekort for 5 timer

Ved avtale kan man få rabatt ved forhåndsbetaling av 5 timer á 60 minutter. Ta kontakt for mer informasjon.

Slik det fremgår av prislisten over har Stortinget vedtatt å innføre 25% moms på disse og tilsvarende tjenester f.o.m. 01/01-21.

Dere kan betale med bankkort eller Vipps. Avbestilling og bytte av timen må foretaes senest 48 timer i forkant. Timer avbestilt eller byttet senere enn denne fristen, belastes timen med halv pris av bestilt tjeneste.