Jeg vil møte deg der du er. Jeg vil være en ledsager og støtte på din vei mot økt bevissthet om deg selv og din prosess.

Samtaleterapi

Trenger du noen å snakke med?

Samtaleterapi er en behandlingsform for en rekke utfordringer som for eksempel; tristhet, sorg, uro, angst, depresjon, problemer i relasjoner. Terapi gir en god mulighet til å finne ut av hvordan man kan bedre lytte og kjenne til egne følelser og behov, og ta disse på alvor. Da er det lettere å være seg selv bevisst å skape endring for å håndtere livets utfordringer. Like så viktig er å rette fokus på det som kjennes bra og fint i livet å løfte frem potensialet.

Jeg er utdannet Psykoterapeut i Psykosyntese og par/relasjons terapeut. Jeg har utdannelse fra HumaNova Europeiske Psykosyntese Universitetet i Oslo.  Jeg avsluttet utdannelsen i 2005.

Aktuelle temaer kan være:

  • Står ved et veiskille
  • Et ønske om noe mer i livet
  • Livet mangler mening og glede
  • Følelse av utmattelse
  • Strever med forhold til de nærmeste
  • Mistrives i jobben
  • Ønske om å bli bedre kjent med seg selv og utvikle sine potensialer

Ta kontakt for en samtale

Martina Meszansky
martina@meszansky.no
+47 979 77 387‬