Psykosyntese er en helhetlig terapiform som inkluderer alle menneskets aspekter.

Psykosyntese

Psykosyntese- en psykologi med sjel

Psykosyntese er en helhetlig terapiform som inkluderer alle menneskets aspekter: Tanker, følelser, kropp og sjel. De ulike delene er nær forbundet med hverandre. Hvordan dette samspillet fungerer er avgjørende for hvordan vi har det, både psykisk og fysisk. Dette er utgangspunktet for Roberto Assagiolis Psykosyntese.

Våre vanskeligheter er våre muligheter

Psykosyntese er en utviklingsorientert psykologi som fokuserer på det friske og som styrker individets kraft. I stedet for å se våre personlige vanskeligheter som begrensende, ser psykosyntesen våre svakheter og mangler som et stort utviklingspotensial. I hvert eneste aktuelt problem finner vi frøet til personlig utvikling og modning.

En praktisk psykologi

Psykosyntesen er en praktisk psykologi. Den skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi opptrer som vi gjør, men også hjelpe oss til å sette våre innsikter ut i livet. Inspirert av tenkere og forskere fra ulike kulturer og religioner, utformet Assagioli en mengde teknikker. Flere av teknikkene har som formål å skape en sunn kontakt mellom bevisstheten og det ubevisste. Da kan vi lære oss bedre å kjenne, forstå våre behov og få en bedre kontroll over livet vårt. Teknikken kan brukes individuelt, par og relasjon, men også i grupper og organsisasjoner som hjelpemiddel i for eksempel samtaleterapi, utdannelse og personalutvikling. Kilde: HumaNova.

Hva kan psykosyntesterapi gi deg?

Å gå regelmessig i terapi vil bidra til at du tilegner deg nytt syn på deg selv og andre, og kan gi deg en større aksept av alle delene av din personlighet. Du vil kunne øke forståelsen av deg selv og andre og relasjonen mellom dere.

Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg selv og tydeligere for andre. Komme i kontakt med egen kreativitet og skaperevne. Hente frem indre ressurser og oppdage flere valgmuligheter. Oppleve deg selv og andre på en hel og ekte måte. Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke. Gi deg inspirasjon  og entusiasme til å leve fullere og mer autentisk.

Ta kontakt for en samtale

Martina Meszansky
martina@meszansky.no
+47 979 77 387‬